Daniel Pantzar

Jag är idag 41 år och har sedan 7 års ålder till och från varit i kontakt med golfen.

Jag är utbildad kock och jobbade som det drygt ett år efter gymnasiet. Under tiden i gymnasiet tränade jag mycket golf och satsade för att kunna se hur långt man kan komma med det, insåg ganska snart att det fanns andra som var mer lämpade för det än jag.

Har arbetat på Landeryds GK utanför Linköping med diverse olika delar från 2000, som Banchef från 2006–2018. Anläggningen omfattar 63 hål+ korthålsbana och övningsgreener. Jag har under dessa år varit med om att bygga om greener, bunkrar och ingrowing.

Här har jag haft förmånen att på nära håll lära mig mycket om skötsel på både vitgröe, krypven och Rödsvingelgreener. Har en lång erfarenhet av praktisk tillämpning av produkter samt arbetsmoment på och runt en golfanläggning.

Jag har varit engagerad i ÖGF Östergötlands Golfförbund, SGA Swedish Greenkeepers Association. Har diverse utbildningar från SGF så som Grund utbildning (GUB), Vidare utbildning (VUB), Ledarskap och kommunikation (Lok), Högre Greenkeeper Utbildning (HGU). HGU-stipendiat 2010 samt årets Greenkeeper i Sverige 2016. Besökt Diverse mässor så som GIS i San Diego, Orlando och San Antonio. BIGGA i Harrogate flera gånger samt Elmia park och trädgård ett tiotal gånger både som besökare och utställare.

Jag har sedan mitten av 2018 arbetat som rådgivare, försäljare inom golf, fotboll och grönytor. Jag har varit ansvarig kursutbildare för fotboll och golf. Jobbar som konsulterande Banchef när det behovet finns.

Från och med 2020 är jag en del av CropHealth AB och teamet som ansvarig för försäljning och support ute på fältet.

Gillar att vara ute på fältet och gräva i greener. Hitta lösningar på eventuella problemställningar och motivera varför. Utgå från fakta som vi får via olika analysverktyg och därefter välja rätt vertyg för just er bana.

x

Få en offert