Våra tjänster

JORDPROV

Analyncs jordprover kombinerar standard exchangeable (syre tester) tester med destillerat vatten tester för att bättre simulera vad plantan kan ta upp via markvätskan. De kombinerande testerna ger våra kunder en mera fullständig bild av hur mycket näring plantan kan ta till sig. Labbarbetet görs av Harris Lab som skickar datan till Analync där den slutliga rapporten färdigställs. Analync använder en simulering som är baserat på över 100,000 jordprover runt om i världen och tar i åtanke både var provet har tagits samt kundens specifika situation när det gäller vatten, jord och övergripande klimat. Denna analys gör att våra kunder kan bättre få en helhetsblick över vad som händer i deras växtbäddar både fysiskt (gasutbytet) och näringsmässigt.

BESTÄLL EN PROVTAGNING

    x

    Få en offert